Možnosti Výsledky Dáta
Routino OpenStreetMap Plánovač Táto webová stránka umožňuje smerovanie v rámci údajov zhromaždených z OpenStreetMap. Vyberte počiatočný a koncový bod (kliknite na ikony značiek nižšie), vyberte preferencie trasy a dajte vyhľadať trasu.
+ - Jazyk
+ - Body
Uzavrieť okruh:
Opačné poradie:
Hľadať
+ - Typ prepravy
Pešo:
Kôň:
Invalidný vozík:
Bicykel:
Moped:
Motorka:
Motorové vozidlo:
Nákladné vozidlo:
Ťažké nákladné auto:
Verejná doprava:
+ - Nastavenia ciest
+ - Rychlostné limity
+ - Rozšírené nastavenia ciest
+ - Iné obmedzenia
+ - Pomoc
stručný návod
Kliknite na ikony značiek (vyššie) a umiestnite ich na mapu (vpravo). Potom ich presuňte do správnej polohy. Priblíženie mapy pred umiestnením značiek je asi najjednoduchšie. Prípadne zadajte zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku do polí vyššie.

Vyberte typ dopravy, povolené typy ciest, rýchlostné obmedzenia, vlastnosti ciest a ďalšie obmedzenia z vyššie uvedených možností. Zvoľte "Najkratšia" alebo "Najrýchlejšia" trasa pre jej výpočet a zobrazenie na mape.

Trasové body
Kliknutím na ikony značiek prepnete ich zobrazenie na mape. Vypočítaná trasa prejde (čo najbližšie pre vybraný typ dopravy) každý z trasových bodov, ktoré majú značky na mape v uvedenom poradí.

Typ dopravy
Výber typu dopravy obmedzí zvolenú trasu na tie, na ktorých je to povolené a nastaví predvolené hodnoty pre ostatné parametre.

Predvoľby ciest
Preferencie ciest sa určujú na základe percent a výsledná trasa sa snaží dodržiavať zvolené preferencie. Napríklad, ak má "cesta I. triedy" hodnotu "110 %" a "cesta II. triedy" má hodnotu "100 %", trasa na ceste I. triedy môže byť až o 10 % dlhšia ako na ceste II. triedy a stále sa použije.

Obmedzenia rýchlosti
Zvolené rýchlostné limity pre rôzne typy ciest sa aplikujú, ak cesta nemá iný rýchlostný limit alebo je vyšší ako zadaný.

Rozšírené nastavenia ciest
Nastavenie vlastnosti sa vyberá v percentách a podľa toho sa vyberajú trasy, ktoré majú preferované atribúty. Napríklad, ak je "spevnená" cesta nastavená na "75 %", tak nespevnená cesta má automaticky preferenciu "25%", takže trasa na spevnenej ceste môže byť 3x dlhšia ako nespevnená a stále bude vybraná.

Iné obmedzenia
Tieto obmedzenia umožňujú nájsť trasu, ktorá sa vyhýba vyznačeným obmedzeniam na hmotnosť, výšku, šírku alebo dĺžku. Je tiež možné ignorovať jednosmerné obmedzenia (napríklad pri chôdzi).

Smerovač: Routino | Geo dáta: | Dlaždice: