Opties Resultaten Data
Routino OpenStreetMap Router Zoom naar straatniveau. Selecteer start- and eindpunten onder Coordinaten. (click op het marker icoon links, schuif het op map naar gewenste positie).
+ - Taal
+ - Coordinaten
Close loop:
Keer volgorde punten om:
Zoek Route
+ - Transport Type
Te voet:
Paard:
Rolstoel:
Fiets:
Brommer:
Motorfiets:
Auto:
Goederen:
Zwaar transport:
Publiek transport:
+ - Voorkeur Wegtype
+ - Snelheidslimieten
+ - Weg Eigenschappen
+ - Andere Beperkingen
+ - Help
Quick Start
Click op marker-icoontje (Waypoints) om ze op de map te plaatsen (rechts). Sleep ze vervolgens naar de gewenste positie. Het is best om eerst naar straat niveau te zoomen op de kaart. Selecteer het transport type, toegestane weg-types, snelheidslimieten, wegeigenschappen en andere restricties uit de opties. Selecteer "Kortste" of "Snelste" om de route te berekenen en te tekenen op de map.

Coordinaten (Waypoints)
Click op het marker icoontje, nog eens clicken voor aan/uit. Wanneer de route berekend wordt, zal dit nauwkeurig aansluiten bij de volgorde van deze punten. (rekening houdend met transport type)

Transport Type
Wanneer je een bepaald transport type kiest wordt bij berekenen route hiermede rekening gehouden. Het transport type bestaat uit een lijst met default waarden voor ieder wegtype. Deze percentages kunnen ook nog eens manueel aangepast worden.

Voorkeur Wegtype
De voorkeur voor een bepaald type weg wordt uitgedrukt in een percentage. Bijvoorbeeld wanneer u het Transport Type "Fiets" kiest, dan zal er voor Autostrade 0% staan, en voor Fietspad 100%. Wanneer u Autowegen, Nationale wegen wil vermijden of beperken bij het maken van een fietsroute, kan u percentage naar beneden aanpassen.

Snelheid limieten
De snelheidslimieten worden afgeleid van het type weg. Het is mogelijk dat er voor een bepaalde weg andere beperkingen gelden. In dat geval worden die gekoezen. (het geval dat deze lager zijn dan de default)

Weg Eigenschappen
Voor het berekenen van de route, kan de de voorkeur gegeven worden aan een bepaalde wegeigenschap. Wanneer u kiest voor 25% verhard, zal er automatisch de voorkeur aan 75% onverhard worden gegeven. Ook al is het onverharde stuk 3 X langer, toch kan er dan de voorkeur aan gegeven worden.

Andere Beperkingen
Deze zullen toelaten dat er een route berekend wordt die rekening houdt met gewicht, hoogte, breedte of lengte. Het is ook mogelijk geen rekening te houden met eenrichtingsverkeer (bijvoorbeeld als voetganger of fietser)

Router: Routino | Geo Data: | Tiles: