Opties Resultaten Gegevens
Routino OpenStreetMap routering Deze webpagina laat je een route plannen op basis van gegevens van OpenStreetMap. Selecteer start- and eindpunten (klik op het markericoon hieronder), kies routevoorkeuren en vind een route
+ - Taal
+ - Routepunten
Sluit de lus:
Keer volgorde om:
Vind
+ - Transporttype
Te voet:
Paard:
Rolstoel:
Fiets:
Brommer:
Motorfiets:
Auto:
Goederen:
Zwaar transport:
Publiek transport:
+ - Voorkeur Wegtype
+ - Snelheidslimieten
+ - Voorkeur Eigenschappen
+ - Andere Beperkingen
+ - Help
Snelle Start
Klik op markericoontje (boven) om ze op de kaart te plaatsen (rechts). Sleep ze vervolgens naar de gewenste positie. Het is best om eerst naar straat niveau te zoomen op de kaart. Een atlternatief is om lengte- en breedtegraad in te voeren in de invoervelden hierboven.

Selecteer het transport type, toegestane wegtypes, snelheidslimieten, wegeigenschappen en andere restricties uit de opties. Selecteer "Kortste" of "Snelste" om de route te berekenen en te tekenen op de kaar.

Routepunten (Waypoints)
Klik op het marker icoontje, nog eens klikken voor aan/uit. Wanneer de route berekend wordt, zal ze zo nauwkeurig mogelijk (voor het gegeven transporttype) aansluiten bij deze punten, in de gegeven volgorde.

Transporttype
Bij selectie van een transporttype wordt de berekende route beperkt tot segmenten waar dit transport toegelaten is, terwijl standaardwaarden worden gebruikt voor de andere parameters.

Voorkeur Wegtype
De voorkeur voor een bepaald type weg wordt uitgedrukt in een percentage. De gekozen routes proberen de voorkeurswegen te volgen. Bijvoorbeeld wanneer u het Transport Type "Fiets" kiest, dan zal er voor Autosnelweg 0% staan, en voor Fietspad 100%. Wanneer u Autowegen, Nationale wegen wil vermijden of beperken bij het maken van een fietsroute, kan u percentage naar beneden aanpassen.

Snelheidslimieten
De snelheidslimieten worden afgeleid van het type weg. Het is mogelijk dat er voor een bepaalde weg andere beperkingen gelden. In dat geval worden die gekozen, tenminste als ze lager zijn dan de standaardwaarden.

Wegeigenschappen
De voorkeur voor een eigenschap wordt gegeven als een percentage. De berekende route volgt bij voorkeur wegen met de gekozen eigenschap. Wanneer u bijvoorbeeld verharde wegen een voorkeur van 75% geeft, dan zal een onverharde weg automatisch een voorkeur van 25 % krijgen. Een route over verharde weg die driemaal langer is dan een route over onverharde weg, zal toch nog de voorkeur krijgen bij de berekening.

Andere Beperkingen
Deze zullen toelaten dat er een route berekend wordt die rekening houdt met gewicht, hoogte, breedte of lengte. Het is ook mogelijk geen rekening te houden met eenrichtingsverkeer (bijvoorbeeld als voetganger)

Router: Routino | Geo Data: | Tiles: